Agile projekter

Du ønsker at komme hurtigt og sikkert i mål med dit projekt? Og du ønsker, at din app kommer hurtigt på markedet?

Med den agile tilgang ser du hurtigt fremdrift. Så ved du, hvor vi er på vej hen og hvor tæt vi er på mål.

Fremdrift og løbende afstemning

Vi arbejder i sprints á 2 ugers varighed.
Hvert sprint starter med at teamet planlægger hvad der skal udvikles og de aftaler indbyrdes hvem der gør hvad – og i hvilken rækkefølge. Her bliver du involveret hvis teamet har brug for at få afstemt prioriteringerne.
Sprintet afsluttes med at udviklerne viser hvad der er udviklet.

Det giver dig mulighed for at følge fremdriften på helt tæt hold. Og så giver det dig mulighed for at justere produktet, så vi sikrer os at det bliver det helt rigtige produkt du kommer på markedet med.

MVP – den direkte vej mod dit produkt

En grundsten i den agile tilgang er at identificere og udvikle præcis det, der får din app hurtigt på markedet.

Vi går oftest efter at lave et såkaldt Minimum Viable Product, MVP, den korteste vej til at bygge et funktionelt produkt.
Det er et solidt fundament der udvides over tid, efterhånden som projektet rykker tættere på mål – eller nye ønsker og behov kommer til.
Andre vil nævne Proof of Concept eller prototyping som alternative strategier til at bevise, at en opgave kan løses, men vi tror på, at det vi bruger tid på at bygge, bør indgå i det færdige produkt.

Agil udvikling

Vi fokuserer på det vigtigste først. Vi afholder MVP-workshops hvor vi fokuserer på at identificere og udvikle præcis det der skal til for at få dit produkt hurtigst muligt på markedet.

AXLA Direktør René illustrerer et projekt på whiteboard
Profilbillede af René Holdgaard Wilhardt

“Giv mig et kald,
så forklarer jeg gerne hvem vi er og hvad vi står for.”

René Holdgaard Wilhardt, Direktør – Partner

Kontakt René på +45 31 33 84 60

Opstart

Du har den gode idé – Vi hjælper med forberedelsen.

MVP – Den korteste vej

Minimum Viable Product, MVP, kan kort forklares ud fra 80/20 reglen.

Hvis man 80% af tiden bruger 20% af funktionaliten, så lad os identificere disse 20 procent og så starte med at udvikle dem.

Jo hurtigere vi har et produkt der virker, jo nemmere bliver det at blive konkrete i brugernes forventninger, brugsmønstre og behov for funktionalitetsdetaljer.

Hvor skal vi hen?

Måske din idé står krystalklar for dig, målet er kendt og vejen klar. Så går vi sammen om at lave de beskrivelser og planer, der danner grundlag for udviklingsarbejdet og styringen af processen.

Måske kender du mere det overordnede mål og har gjort dig nogle tanker om, hvor du gerne vil ende. Så starter vi med en afklarende workshop, hvor vi stiller de gode spørgsmål, afdækker mulige veje og sammen finder vi den vej, der bliver vores fælles arbejdsgrundlag.

Klar, parat, start

Når du sammen med os har identificeret en MVP, skal vi have gjort klar til opstart af udviklingen.

Vi benytter os af en planning workshop, hvor teamet tager fat i din MVP og får den nedbrudt til konkrete opgaver som alle bliver grovestimeret og lagt ind i sprints.

På den måde får både du og vi et overblik over, hvordan udviklingsforløbet kan se ud.

Stickynotes på væg med projektinformationer om softwareprojekt

Om Axla

Vi tror på solide værdier og har respekt for at vi er her med forskellige kompetencer.

Vi er nørder. Vi tænker i kode. Det er det vi er gode til.

Udvikling

Vi trives med at finde løsninger på komplekse problemstilligner

Udvikling i agile miljøer

Alle har en stemme. Uanset om man er løsningsarkitekt, der vælger hvilke veje man tager, eller om man er udvikler med forskellig baggrund og erfaring i rygsækken – så sikrer den agile tilgang til opgaverne, at der er rum til at stille spørgsmål og vende tanker omkring mulige løsningsmodeller og at høre om andres erfaringer med lignende valg.

Målet er, at det én ved, skal alle have glæde af.

Alle kunder får plads i et team

Som kunde ved du, hvor du gerne vil hen. Den viden sikrer dig en vigtig rolle i projektet, så vi kommer i mål og indfrier dine forventninger.

Detaljerne i hvordan det bliver lavet, dem overlader vi til teamet – ligesom teamet også er de udførende kræfter – men din plads i teamet vil sikre at du hele tiden får set den nyeste udgave, efterhånden som den bliver klar til test.

Når projektet er på skinner

Undervejs kan du løbende følge med i projektet både gennem statusmøder og ved med mellemrum at se nyeste udgave af dit kommende produkt i funktion.

Det er både din og vores garanti for, at vi sigter efter samme mål og skal der afvigelser og ændringer til, så sker det ud fra et fælles grundlag.

På den måde sikrer vi løbende overblik og enighed.

Når 20% er halvvejs mod målet

Når projektet skrider frem, sprints bliver leveret og produktet, MPV’en, bliver mere og mere udbygget og levedygtig, kan du høste fordelen ved at hvert sprint består af afgrænsede, færdige enheder. Du har til enhver tid mulighed for at afgøre, om det igangværende sprint skal blive det sidste og produktet ophøjes til endelig udgave.

Andre gange sker det, at når man først ser sin idé lyslevende, så kommer nye idéer til og projektet udvides eller afløses uden pause af et nyt projekt, der skal sætte strøm til næste idé.

There’s no I in TEAM

Vores udviklere arbejder i teams – fordi der på alle projekter er behov for forskellige kompetencer.

Der er ikke en forventning om, at alle skal kunne være lige gode til det hele. Men man udvikler med de kompetencer man har, samtidig med at man ser det som en fælles opgave at få projektet helt i mål.

AXLA medarbejdere som arbejder på et software projekt
Call Now ButtonRing til os