Case

App udvikling til sundhedssektoren

  • 3D-spil
  • Forberedelse til MR-scanner
  • Tryghed
  • Optimering

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, der også har lokationer i Vejle og i Middelfart, og beskæftiger cirka 5.000 medarbejdere.

I oktober 2015 kontaktede Røntgen og Scanning på Kolding Sygehus Sune Hagen Nielsen fra Axla. De ønskede et tilbud på udvikling af appen “Med Rumle i MR”, som de skulle bruge i forbindelse med en større ændring i afdelingen. Det samlede projekt havde til formål at reducere brugen af narkose, når børn skulle MR-scannes.

Markant forbedring i narkosebehov

Med ændringen har Kolding Sygehus på et år opnået en markant forbedring. I 2017 blev 57% af børn i alderen fire til seks år lagt i fuld narkose, når de skulle undersøges i MR-scanneren. I 2018 stod det anderledes til. Her var tallet reduceret til 5% procent.

I første del af 2019 var tallet stadig under 5% og betegnes derfor som et fuldt implementeret koncept. Om resultatet siger daværende afdelingsradiograf for MR-skanning og karintervention, Røntgen og scanning, Kim Jensen: “Vi er meget glade for det. Det frigiver ressourcer til andre patienter, der skal i narkose og så er der alle de andre gevinster. Flere børn undgår anæstesi relaterede gener, som i værste fald kan ende med dødelig udgang. Dette har vi heldigvis ikke haft i Kolding. Generne kan være kognitive forstyrrelser ved at blive udsat for kemi, der følger en i ens voksentid. Og så kan det være angst for sygehuse senere i livet.”

Sådan fungerer Med Rumle I MR?

Appen, der hedder Med Rumle i MR, har til formål at forberede patienten (og forældrene) på undersøgelsen. Appen består af et spil, hvor patienten skal igennem alle led i undersøgelsesprocessen, som det også foregår i virkeligheden. Herunder hjælper børneafdelingens maskot, Rumle, til. Genkendeligheden af de fysiske omgivelser og procedure bidrager til, at patienten er mere tryg, når den reelle undersøgelse står på.

“Appen er særlig god, da den skaber stor genkendelighed blandt børnene og forældrene, og det får dem til at blive trygge. Blandt andet møder de samme sprogbrug i røntgenafdelingen, som de gør i appen. Tingene står samme sted som i appen, så de ved, hvor MR-scanneren er, når de kommer ind. Og de er forberedt på, at de skal tage ting, der er lavet af metal af, som de har øvet efter samme princip, som når man skal finde fem fejl i et spil“, siger Kim Jensen og tilføjer “De er meget, meget tilfredse med den (appen). Jeg oplever, at de synes, at der en genial måde at gøre det på“.

Læs om det større tiltag, som Røntgen og Scanning har gennemført.

Med Rumle I MR

Kim Jensen, daværende afdelingsradiograf for MR-skanning og karintervention, Sygehus Lillebælt

Vi er helt sikkert tilfredse med løsningen som 3D-spil, fordi børnene nemt kan gå på opdagelse og det kunne de ikke, hvis vi havde valgt panoramaløsningen. Det styrker i høj grad den genkendelighed, der er så vigtig.

Case - Med Rumle i MR

En ide med potentiale

Den første kontakt fra Kolding Sygehus var med henblik på at opnå et tilbud på udvikling af appen. De havde allerede ideen. Til forskel fra de andre tilbudsgivere, leverede Sune rådgivning med i tilbuddet.

Sygehuset ønskede oprindeligt en løsning, der skulle bestå af panoramabilleder med mulighed for at få tekst til at komme frem ved interessepunkter. Denne løsning var dog meget ufleksibel, da der kun kunne tages billeder, mens MR-scanneren var lukket ned til ombygningen. Det ville altså ikke være muligt at lave ændringer fremover.

Desuden giver panoramabilleder kun meget lille mulighed for interaktivitet. Man kan ikke flytte sig rundt i lokalerne eller indsætte karakterer eller objekter, man kan manipulere med.

Derfor foreslog Sune, at der i stedet blev lavet et 3D-spil. Med denne løsning kunne de lave præcis de tiltag, de ønskede, og børnene kunne interagere med en platform, de sandsynligvis allerede kender og er glade for.

Flere henvendelser

Effekten af det samlede projekt har skabt bred opmærksomhed. “Resultatet har skabt meget omtale nationalt og internationalt og flere regioner har henvendt sig til os, om de måtte komme og se, hvad vi har gjort. Appen har ikke gjort det alene, men er en uundværlig del af den samlede metode til nu at holde antallet af børn i narkose nede hos os. Faktisk har appen og genkendeligheden, den skaber, også hjulpet andre patienter, som eksempelvis døjer med klaustrofobi. Jeg tror, der er et stort potentiale for appudvikling i området til forskellige patientgrupper.”, afslutter Kim Jensen, der i dag er overradiograf i selskabet Progardia Healthcare.

Hent app

‎Rumble in MRI
‎Rumble in MRI
Developer: Region Syddanmark
Price: Free

 

Nye case-eksempler

Her finder du eksempler på, hvilke opgaver vi har løst:

Contrans

Systemerne taler sammen efter samarbejde med ny leverandør

Pandalytteskriver

Panda Lytteskriver

Integration til Unilogin – skolernes fælles digitale login

SOSWEB

“Vi fandt et udviklingshus, der forstår vores forretning”