Forsyning

Software til forsyningsbranchen

Axla råder over en stor portefølje af softwareløsninger til forsyningsbranchen. Disse løsninger udvikles og driftes af Axla. Løsningerne licenseres til både store og små forsyningsselskaber og kommuner landet over.

Ekspertviden

Axlas softwareløsninger til forsyningsbranchen bygger på erfaring og løsninger oparbejdet over mere end et årti. Vores erfaring og løsninger er opbygget som en del af SeerupITs forsyningsafdeling. Dens medarbejdere og løsninger er en del af Axla pr. 1/1 2021, hvilket resulterer i, at de oprindelige løsninger får et løft og understøttes af et endnu bredere fundament af kompetencer, som følge af Axlas udviklere og erfaring.

De mange års konsulentarbejde i forsyningsbranchen har givet et stort kendskab til mange forskellige processer. Arbejdet involverer ofte store og komplekse mængder data fra eksempelvis OIS, KMD Easy og affaldsordninger for tusindvis af borgere. Mange af disse processer er i de senere år blevet digitaliseret til forbedring og effektivisering af arbejdet i forsyningsbranchen. Derudover har det givet borgerne nem adgang til kommunikation og information om deres forsyning.

Løsninger

Gennem tiden har vi udviklet en lang række produkter, der hjælper vores kunder med alt fra interne procedurer til kommunikation med borgerne. Vi udvider løbende vores portefølje med de løsninger, kunderne har behov for og efterspørger.

AffaldOnline

Et webbaseret dialogsystem til affaldsområdet, hvor kommunen/forsyningen kommunikerer med renovatører og borgere i forhold til afvigelser fra den normale tømning, ønsker til ændring af beholderstørrelse, tømningsfrekvens og meget andet. Med skræddersyede apps er renovatørens opgaver gjort nemmere. Der er integrationer til både renovatørsystemer og afregningssystemer. De sikrer en korrekt afregning af gebyrer og at renovatøren bliver orienteret om eventuelle ændringer på ruterne.

Booking- og målerskiftesystem

Booking- og målerskiftesystemet giver mulighed for planlægning af udskiftning af målere. Systemet kan danne informationsbreve, der kan sendes ud til kunderne.

I den tilhørende app registrerer montøren udskiftningen med målerstand og billeddokumentation. Efterfølgende vil kunden modtage en kvittering for udskiftningen.

Affaldsguide

Et administrativt værktøj til visning af sorteringsvejledninger på genbrugspladserne. Affaldsguiden giver en fleksibel og individuel mulighed for visning og opsætning, hvor der kan oprettes et ubegrænset antal søgeord, genbrugspladser, billeder osv. Guiden kan udstilles til borgerne via app eller web, eller hentes via API til en egenudviklet løsning.

ContainerTrol

Et værktøj til bestilling af afhentninger af containere på genbrugspladserne. I den tilhørende app kan genbrugsvejlederne bestille tømning af containere på pladserne. Vognmanden får med det samme besked, og registrerer ved endt kørsel sin vejeseddel i appen. Der er desuden mulighed for at få eksporteret kørsler til BI-løsninger.

EAS

Erhvervsaffaldssystemet blev udviklet i 2010 med henblik på at kunne håndtere administrative gebyrer for erhvervsvirksomheder på affaldsområdet. Systemet er løbende blevet tilpasset skiftende lovændringer. Det benyttes i dag især til administration af tilmeldinger til genbrugspladserne, herunder med tilhørende webshops og eksporter til fakturering.

OIS

OIS-løsning til opslag af ejendomsdata. Løsningen indeholder faste rapporter og kan tilpasses med individuelle ønsker, f.eks. ejerændringslister, nye ejendomme, nedlagte ejendomme og lignende.

Tømningskalender

Visning af borgerens unikke tømningskalender med individuelt tilpasset layout og opslag af næste tømningsdag.

Tilpasset kundens behov

Vi råder over en række funktionsrige produkter, der dækker de behov, vi er stødt på og som er efterspurgt i det årti, vi har arbejdet med løsningerne. Vi ved og anerkender dog, at vores kunder kan have forskellige behov og at behovene kan ændre sig med tiden. Derfor er løsningerne bygget op om det princip, at hver kunde kan få de tilpasninger, de måtte ønske. En ny funktion kan tilføjes til en enkelt kundes løsning, uden at andre, der ikke har behovet, bliver påtvunget den. Derved undgår den enkelte kunde overflødig funktionalitet, og at skulle afstemme ønsker med andre kunder.

Et udvalg af kommuner/forsyningsselskaber der benytter vores løsninger

Vil du gerne vide mere om Axlas forsyningsløsninger, så ring til Jan Seerup på 71 96 14 02 eller udfyld formularen her:

Lad os ringe dig op om vores forsyningsløsninger!

Call Now ButtonRing til os