Axla logo
GDPR og sikkerhed

ISAE 3000

Hos Axla tager vi it-sikkerhed seriøst. Derfor arbejder vi løbende på at skabe og bevare en stærk “mur” omkring personhenførbare data, så de er beskyttet på bedste vis. Det gælder både i forhold til de data, vi ligger inde med på vores egne løsninger, og med de data, vi har adgang til i andre løsninger.

Den uafhængige ISAE 3000-revisionserklæring er vores dokumentation på, at det, vi gør i praksis, følger de rette processer.

Erklæringen viser konkret, hvordan vi arbejder og databehandler. Det betyder blandt andet, at vi:

  • overholder EU’s persondataforordning. Derfor implementerer vi naturligvis løsningerne, så din virksomhed kan bevare og behandle personfølsomme oplysninger efter hensigten.
  • løbende sørger for, at vores team er opdateret med viden om databeskyttelse og informationssikkerhed samt håndtering af personhenførbare data.
  • Og at vi fører tilsyn med vores underdatabehandlere.

Siden 2021 har vi haft et uafhængigt revisionsfirma til at vurdere vores håndtering af persondata og andre følsomme oplysninger. Dette har vi gjort med en ISAE 3000-erklæring.

En ISAE 3000-erklæring er en blåstempling af, at vi både behandler og opbevarer personfølsomme på højeste niveau – det gælder både dine og vores egne data.

Hosting er også et spørgsmål om sikkerhed

Din it-løsning skal naturligvis hostes det sted, der giver mest mening i forhold til både sikkerhed og yderligere behov. Til at afklare dette udarbejder vi en risikovurdering, hvor vi går i dybden med din løsning og de data der behandles. Herved finder vi en hosting-løsning, som bedst matcher din løsning.

Vil du vide mere om vores ISAE 3000?

Vil du vide mere om vores ISAE 3000?

Du er velkommen til at kontakte os via nedenstående formular, hvis du ønsker at høre mere om vores proces med at opnå en ISAE 3000-erklæring.
Vi kontakter dig ved snarest lejlighed.