CASE: SAFEROAD

Udvikling af app

Saferoad er leverandør af løsninger der øger trafiksikkerheden for alle trafikanter. Dette indebærer bl.a. løsninger som vejskilte, afspærring, vejmarkering, autoværn, afmærkning, støjskærme, brorækværker og en lang række trafikprodukter, der findes på, over og langs med vejen.

Som førende eksperter i udlejning af afspærringsmateriel, opsætning og nedtagning af skilte, tilsyn, udarbejdelse af skilteplaner med mere, ser du som trafikant Saferoads produkter ved vejskilte, vejspærringer, støjskærme med mere.

axla-odense
axla-odense

Ønsket om en enklere bestillingsproces

Saferoad ønskede en App der forenklede og gjorde processen omkring bestillingen af skilte/produkter mere intuitiv for Saferoads kunder.

Hidtil skulle kunden fysisk notere forskellige oplysninger vedrørende bestillingen af nye skilte, på lokationen. Oplysninger som efterfølgende blev sendt via e-mail, når kunden kunne tilgå sin computer. Alternativt afgav man sin bestilling ved at ringe til Saferoad.

Processer som kunne resultere i forkerte eller misforståede oplysninger ved ordreafgivelse, som for begge dele potentielt kunne medføre større mængder af efterfølgende arbejde med at kvalitetssikre kundens bestilling.

Værdi for Saferoad og deres kunder

Via den udviklede App tilbyder Saferoad sine kunder, at bestillingen kan foretages direkte on location, eksempelvis ved at tage et billede af stedet og/eller af skiltet der ønskes erstattet. På denne måde indsamles GPS-koordinater med mulighed for at justere til en eksakt placering af skiltet.

Samtidig guides kunden gennem ordreprocessen til den endelige bestilling, som sendes direkte fra app’en til Saferoads salgsafdeling.

Værdien for Saferoads kunder:

  • Direkte ordrebestilling on-site
  • Forenklet ordreproces ’mens det sker’, ikke huske på opgaven til senere
  • Guidet ordreproces fra A-Z

For Saferoad betyder App’en at de i langt højere grad får alle de nødvendige oplysninger ved ordreafgivelsen. Reduktion i risikoen for fejl og misforståelser ved ordreafgivelsen har samtidig medvirket til at Saferoad bruger mindre administrativ tid til efterbehandlingen af kundernes ordre.

axla-odense