CASE: NetHire

Systemudvikling til Danmarks største delesky for materiel

NetHire er en dansk IT-virksomhed med udspring i materieludlejningsvirksomheden Garant Udlejning som er specialiseret i udlejning af materiel, primært til byggebranchen.

NetHire som IT-system har sit udspring tilbage i 1989. Systemet består af en række apps til smartphones og en webapplikation til udlejning og administration af materiel. Gennem årene har man løbende arbejdet med at udvikle og vedligeholde et IT-system der kunne styre de mange daglige transaktioner i forbindelse med udlejning af værktøj.

I dag er NetHire den 3. generation af systemet og er et 3-i-1-system bestående af et udlejningssystem, et materielstyringssystem og Danmarks største delesky for materiel.

Teknisk projektledelse og implementering

Udviklingen af systemet NetHire har medført at man i dag har en projektportefølje af løsninger med databaser og med integrationer til både interne og eksterne systemer.

Med den teknologiske udvikling og en bred portefølje af forskellige projekter inden for forskellige teknologier, stod NetHire over for ressourcemæssige udfordringer. Virksomheden oplevede behovet for at have tilknyttet specialistviden og kompetencer som spændte bredere end det var muligt at have inhouse. Ligeledes havde NetHire behovet for at kunne skalere i sin adgang til ressourcer.

NetHire valg af samarbejdspartner skulle derfor kunne tilføre virksomheden kompetencer, erfaring og ressourcer indenfor softwareudvikling og samtidig kunne tage ansvaret for den tekniske projektledelse i et tæt samarbejde med NetHires interne ressourcer.

“Meget seriøs og oplysende opfølgning om, hvad de har lavet i en periode, netop fordi de tænker agilt og scrum. De er ærlige og kan finde ud af at sige nej! Det vækker tillid.”

Johnny Noisen, Udviklingsdirektør i NetHire A/S

Et agilt team af kompetencer

Der blev opstillet og lavet aftaler for ansvarsområder mellem NetHire og Axla.

NetHires egen Product Owner har ansvaret for at formidle ønsker til kommende udviklingsopgaver samt prioriteringen heraf. Herefter er det Axlas opgave at tage ansvaret for udførelsen af disse, under hensyntagen til best practice indenfor udvikling og især med et blik for samspillet med hele NetHires portefølje.

Når opgaverne er definerede, skræddersyes teamet af kompetencer og viden blandt Axlas medarbejdere, i forhold til den forestående opgave. Således får NetHire adgang til dedikeret specialistviden til deres udviklingsopgaver. Dette på et et niveau af specialistviden som NetHire ville have svært ved selv, at kunne stille gennem egen udviklingsafdeling.

Samtidig holdes NetHire hele tiden opdateret omkring status og fremdrift på opgaverne gennem den agile proces med brug af scrum som metode.