Case: Reptile Scan

The ultimate reptile tracking software

Når du er ejer af krybdyr, kan der være mange forskellige informationer at holde styr på i forbindelse med pasning og opdræt.

Reptile Scan blev sat i verden i 2014 for at lette den proces og er den ledende tracking app i verden til pasning af krybdyr. Løsningen giver dig mulighed for at registrere aktiviteter for dine krybdyr, som fodring, parring, vejning og rengøring. På den måde skabes der overblik over, hvad der er sket og hvornår det skal ske igen. Løsningen er todelt. Der er både online adgang med alt data i skyen og overblik over alle dyr og registreringer, samt en tilhørende app, der giver mulighed for, hurtig og direkte registrering, lige ved hånden.

Nem, hurtig og direkte registrering

Selve registreringen i systemet kan gøres ved hjælp af appen. Det gøres ved at scanne en QR-kode, som genereres i systemet til det enkelte dyr. Koden printes ud og sættes på terrariet og herefter kan den scannes i appen og give direkte adgang til en oversigt. Oversigten viser både registreringer, der er foretaget før og som kan foretages på det pågældende dyr, som koden passer til. Løsningen er lavet med brugeren i fokus og derfor er det også muligt at tilpasse og tilføje registreringer, hvis den type registrering, der skal foretages, ikke allerede eksisterer.

Fra 2 til 300 slanger

Jesper Pedersen, som er ejer af Reptile Scan, har selv holdt krybdyr og her opstod idéen til Reptile Scan, en dag i 2012: 

“Det udviklede sig fra, at jeg havde 2, 4, 10, 12 og til 300 slanger. Her fik jeg en idé til et system, der kan registrere alle informationer, der kan være, når du holder krybdyr. Det gjorde jeg nemlig på et stykke papir med en blyant. Jeg tænkte, at det måtte man kunne gøre smartere; at man måtte kunne lave det i en app med direkte registreringer.”

Systemet havde, helt fra start af, fokus på at gøre processen lettere for slutbrugeren, som Jesper Pedersen selv var. Registrering af informationer skulle gøres smidigere og mere overskuelig og det skulle både være anvendeligt for dem med krybdyr som hobby og dem, der eksempelvis drev forretning ved at avle på slanger og dermed kunne drage stor nytte af tracking. Desuden kunne dyrehandlere eller zoologiske haver også have gavn af løsningen, da der er mange krybdyr og dermed mange informationer at tracke og have overblik over. Det handlede i sidste ende om at lette processen og skabe forudsætninger for bedre pasning og opdræt for både krybdyr og ejer.

Løftet teknologi og opdateret brugergrænseflade

“Jeg manglede ekspertise til opdatering af systemet og kom derfor i kontakt med Sune og Axla.” Sådan fortæller Jesper Pedersen om samarbejdets begyndelse. Axla har løftet teknologien, der lå bag Reptile Scan og opdateret hele brugergrænsefladen, så den er moderne og opdateret til nyeste teknologi. Med udgangspunkt i Jesper Pedersens erfaring er softwaren tilpasset ud fra en forståelse af, hvad der giver mening og er vigtigt for brugerne.

Den nye løsning er udviklet i .Net og hostes i Microsofts Azure cloud løsning, så den nemt kan skaleres til de mange slutbrugere, verden over. For at opnå den bedste brugeroplevelse, er der udviklet “native” apps. Det vil sige, at der er udviklet versioner specifikt til iOS og Android i det framework og programmeringssprog, der er designet til platformene.

Jeg synes samarbejdet har været godt. Det har taget længere tid end forventet, da der har været mange funktioner gemt i systemet, der skulle studeres og herefter opdateres. Axla er professionelle og ved, hvad de taler om. De har den ekspertise, jeg ikke selv har. Jeg har viden om, hvad platformen skal kunne, men datavinkel, koder og så videre, har jeg ikke forstand på.

Jesper Pedersen, Reptile Scan

Så strømlinet og brugervenligt, som muligt

Samarbejdet er kun i sin spæde start og Jesper Pedersens ambition er at fortsætte med forbedringer og tilpasning af løsningen, ud fra den feedback, brugerne kommer med. Målet er, at det skal være så strømlinet og brugervenligt, som muligt. Derfor skal der være løbende vedligehold og opdatering af løsningen, så den, blandt andet, kan håndtere den store mængde data, der dagligt registreres fra hele verden. Jesper Pedersen fortæller selv: “Når løsningen er den ledende på markedet, kan man også godt forvente meget af den – de forventninger skal vi selvfølgelig stræbe efter at imødekomme og det er jeg sikker på, vi er godt i gang med.”

Call Now ButtonRing til os