René Holdgaard Wilhardt

2020-11-20

Pr. 1. januar 2021 har Axla ApS og SeerupIT ApS slået kræfterne sammen

SeerupIT ApS er i gang på 14. år og leverer IT-løsninger til kommuner, affaldsselskaber og forsyningsselskaber i hele Danmark. De arbejder med både webløsninger, apps, integrationer og opslag i blandt andet CVR-registeret, SKAT (Motorregisteret på nummerplader), OIS (ejendomsdata) og DAWA (Danmarks Adressers Web API). Herudover er SeerupIT en konsulentforretning med stor viden om drift- og afregningssystemer, særligt inden for vand, spildevand, varme og affald.

Udvidelsen af Axla ApS betyder flere muligheder og nye unikke kræfter for både eksisterende og fremtidige kunder. Både SeerupIT ApS’ og vores systemer og løsninger fortsætter teknisk og driftsmæssigt, som hidtil. De fælles kræfter konsolideres under navnet Axla ApS således, at tilbud, fakturaer, kontrakter og drift af løsninger formelt håndteres af Axla ApS, der fortsat vil have til huse på Munkehatten 28, 5220 Odense. Organisationsopbygningen hos os forbliver også den samme.