2019-04-05

Axla-dage

Vi har netop afsluttet et forløb, vi har kaldt for Axla-dage.

Inspireret af det man har hos Google hvor det hedder Google-days og hvor der afsættes tid til at arbejde med egne processer, læring og afsøgning og nytænkning af teknologi.

Men hvad går det ud på?

Det går ud på at give medarbejderne fri.

Fri til at arbejde med den idé eller de projekter som de har gået og haft lyst til at arbejde med, hvis altså de fik tiden til det. Det går ud på at skabe rum til at prøve ting af. At skabe rum til at forsøge sig med løsninger som måske viser sig at virke, men hvor det man måske havde forestillet sig, er så vagt at man vælger ikke at bringe det i spil, når der arbejdes for en kunde, hvor tid altid er en vigtig faktor.

Altså at afsøge nogle af de eksperimenter og kringelkroge som vi normalt ikke har tid til eller hvor det kan vise sig dyrt hvis vi vælger forkert når vi arbejder på et kundeprojekt.

Hvorfor bruge tid på det?

Der er flere svar på det spørgsmål, men de væsentligste parametre, skal findes i en formodning om nogle af de følgende teser:

 1. Vi får løftet vores kompetencer.
 2. Vi får afdækket proof of concept på helt konkrete teknologier.
 3. Vi får kigget på nogle processer med nye øjne.
 4. Det kan være at vi ser nye sider af hinandens kompetencer.

Det er en række af forhåbninger, måske’er og “det kan være”.

Men skal man så ikke prøve det? Og så se om ikke der er noget af det der går i opfyldelse?

Hvordan foregår det?

Hos os gjorde vi sådan her:

 • Det blev annonceret at vi lagde 4 Axla-dage ind i kalenderen.
  • Vi annoncerede det en uge før og havde en såkaldt brainstorming periode, hvor man kunne komme med alle ens idéer og ønsker.
 • Dagen før den første Axla-dag gennemgik vi alle idéer og ønsker og de enkelte udviklere valgte så hvilke konkrete ting de ville arbejde med på Axla-dagene.
  • Her gik vi så ind og sparede omkring de ting der blev valgt og hjalp med at finde vinkler på indsatsen, så vi sikrede at det ville give værdi til Axla.
 • Så kom Axla-dagene.
  • Så vidt det overhovedet var muligt, fik man ro til at arbejde med de ting der var valgt. Der var selvfølgelig en drift der skulle holdes øje med. Vores kunder skulle ikke mærke at vi havde fri leg.
 • På den sidste af Axla-dagene har vi så brugt eftermiddagen på at få præsenteret de ting der er blevet arbejdet med og der har været mulighed for at spørge ind til projekterne og der har været mulighed for at få flere vinkler på nogle af konklusionerne.

Hvad får medarbejderne ud af det?

Den eneste regel der blev lagt ind over de ting der skulle arbejdes med, var at det skulle give værdi for Axla. Det er heldigvis blevet tolket lige netop så bredt som vi havde håbet på.

Det giver helt sikkert værdi hvis en medarbejder sætter sig for at undersøge en perifer teknologi, tilegne sig viden omkring den, bidrage til et open source projekt og slutte af med at præsentere forløb og resultat for resten af teamet sammen med nogle betragtninger omkring hvad der kom ud af det.

Men primært har det givet mulighed for at prøve at arbejde med nogle af de ting som man bare synes er mega spændende, men som der bare ikke har været mulighed for at arbejde med i et projekt hvor der har været en kunde involveret.

Det har været et afbræk i en travl hverdag og det har været endnu sjovere at gå på arbejde.

Hvad får Axla ud af det?

Det er for nemt blot at sige tilfredse medarbejdere. For hvorfor skulle de dog blive mere tilfredse af at arbejde med noget der giver værdi for Axla, mere end hvis de fik 4 dage fri til at få lagt fliser i haven?

Det har givet Axla en ret stor værdi i forhold til at få syn for sagen på hvilke kompetencer vi har i huset. Der er kommet nogle rigtigt spændende projekter ud af Axla-dagene. Faktisk projekter som går direkte ind og bliver en del af den værktøjskasse vi benytter os af, når vi hjælper vores kunder med at digitalisere.

Vi har nu udvidet med konkrete værktøjer såsom en skabelon for udvikling af webshops (e-Commerce) og både hardware og software til dashboards til brug på infoskærme.

Og så har Axla også fået rigtigt god værdi i at se, hvordan der er blevet arbejdet, både sammen og hver for sig. Og så har det været så fedt at se “ilden” brænde i øjnene når vi har talt om projekterne og nu her hvor projekterne er blevet præsenteret.

Hvad får vores kunder ud af det ?

Vores kunder får den værdi, at vi nu kan mere for dem. Hurtigere, billigere og bedre end vi kunne før. Vi har for egen regning afdækket nogle af de koncepter og teknologier som vi nu kan tilbyde vores kunder. Nu har vi fundet flere gode værktøjer til vores værktøjskasse og vi har simpelthen en bredere palette i vores rådgivning og i vores løsninger. Og det hele er forankret i teamet. I vores DNA.

Hvilke projekter har medarbejderne så valgt at bruge deres tid på?

Der var mange projekter i gang, jeg har lige valgt nogle ud der viser lidt om spændvidden i de ting der blev arbejdet med:

 • e-Commerce
  • Proof of Concept (PoC) på en skabelon for en webshop
 • Dashboard
  • PoC på teknik- og softwareløsning for visning af data på display/skærm
 • Business Intelligence til Dashboard
  • PoC på udtræk fra data til dashboard
 • Augmented Reality
  • PoC på brug af AR i app udvikling
 • Apple Watch appudvikling
  • PoC på udvikling af app til brug på Apple Watch
 • WebGL
  • Læring omkring brug af WebGL til 3D-spilgrafik i browsere
  • Bidrag til et Open Source projekt.
 • Slack som samarbejdsplatform
  • Udarbejdelse af PRO/CON + business case i forhold til evt. implementering af Slack
 • Product Pipeline med Azure Pipelines
  • PoC og implementering af buildserver til brug på et konkret kundeprojekt.

Og så var der rigtigt mange projekter som der ikke blev tid til at arbejde med.

Hvad så nu?

Nu har vi lige set præsentationen af alles indsats. Nu skal tingene lige have lov til at bundfælde sig. Og så skal der kigges på om der ikke er nogen af projekterne vi skal gå videre med. Det er der helt sikkert.

I første omgang skal vi dog simpelthen bare være stolte og nyde den indsats der er blevet gjort. Og så skal vi i fredagsbaren, så vi får ønsket hinanden en rigtigt god weekend.

Gør vi det igen?

Det har været det gennemgående spørgsmål fra alle, både udviklerne og alle andre jeg har talt med.

Og ja. Det tænker jeg da at vi gør. Jeg vil ikke afvise det. Jeg vil på den anden side heller ikke love hvornår og hvordan det kommer til at foregå næste gang. For ligesom med alt andet vi arbejder med, så skal vi forholde os agilt til hvordan vi griber det an en anden gang.

Call Now ButtonRing til os