René Holdgaard Wilhardt

2020-02-20

Intern eller ekstern udvikling? Del 2


Fordele og ulemper ved at samarbejde med et udviklingshus

I den første delartikel gennemgik jeg nogle generelle fordele og ulemper ved at ansætte din egen/egne softwareudvikler/softwareudviklere. Denne gang tager jeg dig med igennem de overvejelser, du bør gøre dig, hvis du skal købe en softwareløsning af et udviklingshus. 

I den tredje artikel kan du se frem til en samlet konklusion over begge muligheder og beskrivelse af tre scenarier, som du kan bruge til at komme godt videre ud fra din situation. 

Men først får du en god basisviden med del 2.


Køb en løsning af et udviklingshus

Lad mig starte med at slå fast, hvad et udviklingshus helt konkret kan hjælpe dig med – en digital løsning. Det vil sige, at hvis du har brug for et program, der kan effektivisere opgaver på din arbejdsplads, så kan de udvikle det til dig (hvis de har de rette kompetencer hertil).

Du kan altså tage fat i et udviklingshus og snakke med dem om, hvad dit behov er og hvilken løsning, de kan tilbyde. For dig og din virksomhed kan en ny løsning gøre arbejdsgangen hurtigere og lettere, så I kan fokusere på det, I er bedst til. Og dermed kan I koncentrere jer om at skabe forretning – altså det, I er bedst til.